HÃY CHỌN GÓI PHÙ HỢP VỚI BẠN

Cơ bản60K

 • Addon Domain 1
 • Dung lượng 1 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Database Không giới hạn
 • Chi phí 60,000 vnđ/tháng
 • Thời gian tối thiểu 12 tháng

Tiêu chuẩn100K

 • Addon Domain 3
 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Database Không giới hạn
 • Chi phí 100,000 vnđ/tháng
 • Thời gian tối thiểu 12 tháng

Chuyên nghiệp200K

 • Addon Domain 9
 • Dung lượng 6 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Database Không giới hạn
 • Chi phí 200,000 vnđ/tháng
 • Thời gian tối thiểu 6 tháng

Doanh nghiệp250K

 • Addon Domain 14
 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Database Không giới hạn
 • Chi phí 250,000 vnđ/tháng
 • Thời gian tối thiểu 6 tháng
Đang xử lý vui lòng đợi...